Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu a dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Podporuje schopnost člověka nakládat s koordinací svého pohybu ekonomicky a přistupovat k sobě citlivě- naslouchat si.

Pro koho je Feldenkraisova® metoda užitečná?

  • Mám chronické nebo akutní bolesti v těle
  • Chci být pohyblivější, chci zlepšit koordinaci těla
  • Chci cítit lehkost v pohybech
  • Chci mít flexibilnější tělo
  • Chci zvýšit citlivost vůči svému tělu
  • Chci mít radost z pohybu
  • Chci zvýšit funkčnost těla
  • Chci odbourat stres a kvalitně relaxovat
  • Chci, nezávisle na věku, rozvíjet svoji osobnost, udržet si flexibilitu a kvalitu života
  • Chci podpořit své dítě, které má speciální potřeby (např. vývojové, neurologické)

Feldenkraisova® metoda je na celém světě vyhledávána lidmi jakéhokoliv věku a v jakékoliv psychosomatické kondici, ať už mají konkrétní tělesné, či psychické potíže nebo aktuální profesní potřeby- např. tanečníci, hudebníci, herci a sportovci. Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, nebo působí v oblasti pedagogiky, a hledají funkční cestu pracovního přístupu.

Dva způsoby výuky

Skupinové lekce ATM
(Awareness Through Movement®) – Pohybem k sebeuvědomění

Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, boku, nebo na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě (a to i v modifikacích možných na židli, nebo na kolečkovém křesle). Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, jako např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi 40 a 60 minutami.

Individuální lekce
FI (Functional Integration®) – Funkční integrace

Lekce je přizpůsobena individuálním potřebám klienta- odehrává se převážně vleže, v pohodlném oblečení. Praktik Feldenkraisovy® metody jemně pohybuje s tělem klienta a dotýká se ho. Společně prozkoumávají funkčnost pohybů jednotlivých částí těla v situaci bezpečí a kinestetického dialogu, při němž klient zůstává pasivní, relaxovaný.

Praktik Feldenkraisovy® metody

Praktik má ukončený čtyřletý, mezinárodně akreditovaný výcvik. Akreditaci provádí jedna ze čtyř světových akreditačních komisí EuroTAB, DTAB, NATAB, AusTAB. Výcvik v rozsahu 160 dní a celkem 800 hodin výuky je zakončen udělením mezinárodně platného Certifikátu Feldenkraisovy® metody, s oprávněním vést jak skupinové, tak i individuální lekce (ATM+FI). Po absolvování poloviny čtyřletého výcviku získá student Feldenkraisovy® metody dočasný certifikát (do ukončení celého výcviku) s oprávněním vést skupinové lekce (ATM). Výcvik je v časové převaze koncipován prakticky; z hlediska teorie se dotýká témat fyziologie pohybu, vývojové kineziologie, biomechaniky, neurofyziologie, fyziky, anatomie, biologie a metodiky učení.

Moshé Feldenkrais

Moshé Feldenkrais (1904 – 1984), tvůrce metody, byl fyzik, inženýr a vášnivý sportovec (měl černý pás v judu). Když mu lékaři dávali jen malou naději, že po svém opakovaném zranění kolene bude opět někdy bez bolestí, nechtěl tomu uvěřit a dal se do zkoumání svého těla a svého pohybového jednání. Experimentováním na sobě samém a pečlivým pozorováním dospěl k názoru, že člověk, jeho mozek a pohybové vzorce jsou modifikovatelné. Postupem času vytvořil metodu, kterou začal v 50. letech minulého století vyučovat v USA a v Izraeli. Feldenkraisova® metoda se od té doby dále šíří po celém světě.„Nezajímají mě pohyblivá těla, ale pohyblivé mozky!“
„Nemožné se stane možným, možné se stane lehkým a lehké se stane elegantním.“
„Skutečný pohyb se odehrává v mozku.“
„Je to pozornost, nikoliv vůle, co je klíčem k získání osobních dovedností.“
„Když vím, co dělám, můžu dělat, co chci.“