Spolek Feldenkraisovy metody

Spolek Feldenkraisovy® metody v České republice z.s.
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
IČ 063 15 119

Cíle spolku

Spolek Feldenkraisovy® metody (SFM) sdružuje praktiky Feldenkraisovy® metody v České republice. Cílem spolku je spojovat a v nejširší míře zajišťovat profesní zájmy svých členů. SFM se zasazuje o zlepšování rámcových profesních podmínek a rozšiřování pole působnosti. SFM rozšiřuje a chrání Feldenkraisovu® metodu.

 Stanovy
 Etické směrnice